Enada At’Nikolla për edicionin e parë të revistës BORD, Korrik-Gusht 2015.
Foto: Geljant Kaleci/Modele: Xhesika Berberi